LỊCH THI DẠY VÀ PHÂN CÔNG KHÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

 

                                               CLICK vào đây để xem lịch dạy và phân công giám khảo

 

A/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian

- Khai mạc vào hồi 14 giờ ngày 02/11/2021.

- Bốc thăm ngày dạy ngay sau khi khai mạc.

- Bốc thăm tiết dạy: Tổ chức bốc thăm vào hồi 14 giờ 30 phút hằng ngày, bắt đầu từ ngày 05/11/2021 (Thứ sáu) đến  ngày 11/11/2021.

- Thi trình bày sáng kiến: Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11/2021.

                   - Tổ chức thi dạy: Từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021.

                   - Tổng kết Hội thi: Vào hồi 14 giờ, ngày 15/11/2021.

2. Địa điểm.

- Khai mạc, bốc thăm ngày/tiết dạy, đánh giá biện pháp tại Phòng GD&ĐT.

+ Khai mạc: Hội trường Phòng GD&ĐT.

+ Bốc thăm tiết dạy: Tại phòng làm việc của bộ phận chuyên môn THCS.

+ Trình bày biện pháp chia làm 3 phòng.  Phòng I: Hội trường PGD; Phòng II: Phòng làm việc của bộ phận chuyên môn THCS; Phòng III: Phòng làm việc của bộ phận thống kê, tổng hợp (Giáp phòng II).

- Thi thực hành giảng dạy tại trường TH-THCS Thị Trấn, THCS Phiêng Ban và trường THCS Song Pe.

B/ CÁC THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH HỘI THI

I.Thời khóa biểu Hội thi.

- Thời khóa biểu từng môn của Hội thi

Lịch chấm phần thi Trình bày biện pháp

II. Yêu cầu cần đạt

Yêu cầu cần đạt trường TH-THCS Thị Trấn

Yêu cầu cần đạt trường THCS Song Pe

Yêu cầu cần đạt trường THCS Phiêng Ban

III. Phân công nhiệm vụ Ban Giám khảo

Phân công nhiệm vụ chấm phần thi trình bày biện pháp

IV. Kết quả bốc thăm 

Kết quả bốc thăm ngày dạy

Kết quả bốc thăm ngày dạy