Thứ ba, 25/01/2022 - 14:46|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tiếp
Họ và tên Nguyễn Văn Tiếp
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Email cddonghung@thaibinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách