Thursday, 01/12/2022 - 11:24|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
23/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các trường trung học phổ thông; Các trung tâm GDNN-GDTX.

Ngày ban hành:
21/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực