Tuesday, 20/04/2021 - 04:00|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH thực hiện điều chỉnh chương trình dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020; Tăng cường dạy học trên internet, trên truyền hình và giao bài trực tiếp cho HS và đánh giá chất lượng dạy học trên internet và giao bài trực tiếp (Trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19)

KẾ HOẠCH
thực hiện điều chỉnh chương trình dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;
Tăng cường dạy học trên internet, trên truyền hình và giao bài trực tiếp cho HS và đánh giá chất lượng dạy học trên internet và giao bài trực tiếp
(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19)

UBND HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHIM VÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /KH-THCSCV

Chim Vàn, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

                       

KẾ HOẠCH
thực hiện điều chỉnh chương trình dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;
Tăng cường dạy học trên internet, trên truyền hình và giao bài trực tiếp cho HS và đánh giá chất lượng dạy học trên internet và giao bài trực tiếp
(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19)

 

Công văn số: 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2);

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường dạy học qua Interrnet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;

Công văn số 481/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 16/3/2020 về việc hướng dẫn học trên truyền hình, tổ chức dạy - học trực tuyến, khai thác các nguồn học liệu hỗ trợ dạy và học;

Công văn chỉ đạo dạy học Số: 252/SGDĐT-ĐT&KTQLCLSơn La, ngày 07 tháng 02 năm 2020 V/v hướng dẫn học sinh học và ôn luyện Online miễn phí trên hệ thống Viettelstudy trong thời gian nghỉ học;

Công văn số: 344/SGDĐT-GDTrH-GDTX V/v: Triển khai phần mềm VNPT E-Learning miễn phí nhằm giúp công tác giảng dạy và học tập trực tuyến của giáo viênvà học sinh Sơn La, ngày 21 tháng 02 năm 2020;

Công văn số : 497/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2020 V/v: Thực hiện dạy học qua internet, trên truyền hình trong điều kiện tăng cường phòng dịch Covid-19;

Công văn số: 117/PGD&ĐT Bắc Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2019 V/V Tăng cường hướng dẫn học trên truyền hình, tổ chức dạy - học trực tuyến, khai thác các nguồn học liệu hỗ trợ dạy và học;

Trường THCS Chim Vàn xây dựng kế hoạch giảm tải chương trình từ tuần 22 đến hết năm học 2019 – 2020. Để học sinh đảm bảo nội dung chương trình học tập nhà trường cử các nhóm GV phụ trách các bản đến giao bài tập hoặc tăng cường dạy học trên internet qua trang OLM, trên truyền hình ( nếu có) và đánh giá chất lượng dạy học trên internet trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 từ ngày 26/3/2020 đến khi đi học trở lại như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Giúp học sinh được ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ tại nhà thông qua việc học trên  trang mạng  OLM, đồng thời các nhóm tạo nhóm  Zalo các bản để PHHS và các GV phụ trách, GVBM và nhà trường quản lý, động viên cũng như giải thích các nội dung liên quan đến  các em học sinh trong quá trình học tập.

Quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia ôn tập trên hệ thống OLM có hiệu quả.

Hướng dẫn học sinh tham gia học trên truyền hình nghiêm túc, có kết quả cao .

Bước đầu triển khai dạy trực tuyến kiến thức mới cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD& ĐT Sơn la.

Bước đầu đánh giá chất lượng học sinh học trực tuyến tiến tới áp dụng công nghệ dạy học 4.0.

Yêu cầu:

Yêu cầu 100 % Giáo viên dạy các bộ tham gia xây dựng chương trình giảm tải cho học sinh; quản lý, xây dựng kế hoạch để tiến hành hướng dẫn ôn tập và dạy học cho học sinh.

100% giáo viên nắm được hướng dẫn của các cấp và kế hoạch của nhà trường.

100% giáo viên tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm dạy trực tuyến OLM và các trang học trực tuyến khác.

100% học sinh tham gia học trên trang mạng OLM, học truyền hình theo lịch.

Vận động và tuyên truyền để 90-100% phụ huynh tạo điều kiện cơ sở vật chất và thời gian để học sinh tham gia học trực tuyến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ôn tập trên hệ thống OLM:

BGH phân quyền cho GVCN quản lý và đôn đốc học sinh ôn tập. Kịp thời khen ngợi những học sinh tích cực, học có điểm cao, nhắc nhở các học sinh chưa tham gia hoặc tham gia học nhưng ý thức chưa tốt, kết quả chưa cao.

Các giáo viên tham gia kiểm tra việc học sinh học và làm bài tập các môn Toán, Văn, Anh từ khối 6 đến khối 9 qua hình thức đăng nhập bằng tài khoản của học sinh.

Hàng tuần Ban giám hiệu tổng kết, thông báo kết quả ôn tập của từng lớp và đôn độc nhắc nhở động viên học sinh tham gia tích cực và báo cáo lên cấp trên vào thứ 6 hàng tuần.

2. Học trên truyền hình, trên trang OLM

Thông báo rộng rãi trên Gmail, Zalo, web của nhà trường, SMAS, tin nhắn điện tử về lịch học tới 100% giáo viên, PHHS và học sinh.

Yêu cầu 100% giáo viên bộ môn tham gia học cùng học sinh.

Sau mỗi bài giao (tiết học), GVBM giải đáp các thắc mắc của học sinh qua  trang Zalo của nhóm.

 GVBM cho học sinh học qua trang vi deo và làm bài tập  để đánh giá kết quả sau khi tham gia học qua vi deo, hoặc trực tuyến trên truyền hình. Đồng thời GVBM có thể lấy điểm kiểm tra thường xuyên các em để động viên khích lệ việc học các em.

3.Công tác chuẩn bị

3.1. Nhà trường

Hướng dẫn CMHS và HS nhập theo địa chỉ Online Math tại địa chỉ http://oml.vn do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở miễn phí tất cả các nôii dung và chức năng trong suốt thời gian học sinh học tập tại nhà để phòng chống dịch Covid-19. và cấp mã tới toàn bộ giáo viên toàn trường để thực hiện theo hướng dẫn.

Tập huấn cho toàn bộ giáo viên sử dụng phần mềm Online Math tại địa chỉ http://oml.vn . Lịch tập huấn vào ngày 25/03/2020.

Khảo sát số lượng học sinh có đủ thiết bị để học trực tuyến trên truyền hình và trên ứng dụng phần mềm Online Math tại địa chỉ http://oml.vn qua điện thoại thông minh hoặc máy tính sách tay .

3.2. Giáo viên:

100% giáo viên tham gia tập huấn và học tập kĩ năng  thao tác cơ bản  trên ứng dụng phần mềm Online Math tại địa chỉ http://oml.vn qua điện thoại thông minh hoặc máy tính sách tay để hướng dẫn HS và PHHS cách vào  học và làm bài cũng như trao đổi qua trang Zalo của nhóm.

Thực hiện giảm tải chương trình học của học sinh khi HS qua trở lại trường học trực tiếp.

3.3. Phụ huynh học sinh

Chuẩn bị cho con chỗ  học đảm bảo ánh sáng, máy tính, Ipad, điện thoại thông minh có thể kết nối internet.

Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tốt, kiểm tra thiết bị trước khi học. Giám sát chặt chẽ việc học của con.

Phản hồi ý kiến với nhà trường trong việc học tập của con cũng như các vấn đề khác khi cần qua trang Zalo nhóm hoặc gọi điện thoại cho CB,GV.

4. Dạy học trên ứng dụng phần mềm Online Math tại địa chỉ http://oml.vn

Tiến hành từ 26/3/2020 đến khi học sinh quay lại trường học trược tiếp

Nhà trường phân công GV bộ môn  thống nhất nội dung ôn tập và đưa bài lên cụ thể như sau:

Đối với các môn từ 2 tiết trở lên 1 tuần phải giao đúng đủ số tiết học (ví dụ môn Văn 1 tuần 4 tiết phải giao đủ 4 tiết). Đồng thời  phân  công cụ thể GV phụ trách các bản ngoài nội dung thường xuyên kiểm tra học sinh vào học, còn giao bài tập trực tiếp đối với các em không có điện thoại thông minh cũng như các phương tiện học khác và thu bài để chấm và thông báo kết quả cho Hs biết.

- Danh sách giáo viên  giao bài trên OLM và bài trực tiếp các bản.

TT

Họ và tên

Môn

Khối

1

Trần Xuân Hiền

Ngữ văn

9

2

Lường Thị Dứa

Ngữ văn

6

3

Đinh Thị Ních

Ngữ văn

7

4

Lường Thị Thơ

Ngữ văn

8

5

Trần Xuân Hiền

Lịch sử

8

6

Lường Thị Dứa

Lịch sử

9

7

Đinh Thị Ních

Lịch sử

6,7

8

Đinh Văn Lữ

Toán

6,9

9

Nguyễn Văn Hồng

Toán

7,8

10

Đinh Văn Bính

Vật lý

6,7,8,9

11

Nguyễn Thị Hợp

Tiếng Anh

6,7

12

Cầm Văn Ngọc

Tiếng Anh

8,9

13

Mùi Thị Nhã

Sinh  học

6,7

14

Dương Văn Cường

Sinh  học

8,9

15

Bùi Thị Luân

Hóa

8,9

16

Dương Văn Cường

GDCD

6,7

17

Lường Văn Nhăng

GDCD

8,9

18

Sa Đức Thắng

Công nghệ

6,7,8,9

19

Mùi Thị Tấm

Địa lí

6,7,8,9

20

Tạ Phương Bảo

Âm nhạc

6,7,8,9

21

Lường Văn Nhăng

Mĩ Thuật

6,7,8,9

22

Vì Văn Inh

Thể dục

6,7,8,9

 

 Danh sách GV phụ trách các bản

TT

Họ và tên

Phụ trách các bản

Ghi chú

1

Trần Xuân Hiền

Bản Vàn

Các nhóm có trách nhiệm quản lý HS của bản mình được phân công và giao và thu bài tập các môn khi giáo viên yêu cầu

2

Mùi Thị Nhã

3

Mùi Thị Tấm

4

Lường Thị Dứa

Bản Chim Hạ

5

Đinh Thị Ních

6

Bùi Thị Luân

7

Lường Thị Thơ

Bản Suối Tù

8

Nguyễn Thị Hợp

9

Trương Thanh Bình

10

Đinh Văn Lữ

Bản Cải B

11

Lường Văn Nhăng

12

Nguyễn Văn Hồng

Bản Suối Lẹ

13

Hà Thành Định

14

Đinh Văn Bính

Bản Suối Cải

15

Sa Đức Thắng

16

Cầm Văn Ngọc

Bản Nà Tiến

17

Vì Văn Inh

18

Dương Văn Cường

Bản Chim Thượng

19

Tạ Phương Bảo

5. Kiểm tra đánh giá

5.1. Đánh giá trực tuyến qua trang OLM và giao bài trực tiếp

Đối với GV  được phân công đưa bài lên OLM và bài trực tiếp in trên giấy A4 phải đảm bảo đúng nội dung của bài học theo chương trình của Bộ giáo dục ban hành. Đồng thời giải đáp  các thắc mắc của học sinh về nội dung bài.

Đối với các bài in ra và giao cho các nhóm phụ trách các bản phải đảm bảo đúng nội dung của bài học theo chương trình của Bộ giáo dục ban hành. Đồng thời phải chấm, trả bài cho HS đúng thời gian quy định giao bài đầu tuần thứ 2 và thứ 5 thu và chấm báo lại thứ 2 tuần sau và thu lại bài đã giao để lưu lại việc học của học sinh.

5.2. Đánh giá sau khi học sinh quay lại trường.

 - Sau khi học sinh được trở lại trường để học, nhà trường tiến hành kiểm tra đánh giá thêm một số nội dung dạy học trực tuyến và giao bài trực tiếp xem học sinh tiếp thu kiến thức như thế nào để có các giải pháp cho phù hợp nhăm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

III. Phân công nhiệm vụ:

1.Đối với BGH

Lên kế hoạch định hướng, theo dõi, tổng hợp, điều chỉnh, đúc rút kinh nghiệm, chỉ đạo các tổ các thành viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo kế hoạch.

2. Đối với Tổ chuyên môn

-Chỉ đạo các thành viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo kế hoạch.

-Tổng hợp các minh chứng từng giáo viên trong tổ gửi về BGH sáng thứ 6 hàng tuần (trên gmail nhà trường)

-Thống kê được số học sinh tham gia, số giáo viên dạy đảm bảo đúng quy định.

3.Đối với giáo viên bộ môn:

-Hướng dẫn HS tự học.

+ Qua giao bài trên OLM( qua các kênh Zoom, Zaloo, …)

+ Qua giao bài trực tiếp.

- Chấm chữa bài cho học sinh, lưu bài dạy, bài kiểm tra, bài tập của học sinh. Chấm bài của học sinh.

-Nộp bài dạy, bài học, bài kiểm tra có chấm điểm, chữa bài, danh sách điểm về tổ trưởng vào thứ 6 hàng tuần sau khi đã trả bài và chữa bài cho HS song.

4.Đối với GVCN, GV phụ trách các bản:

-Thông báo cho học sinh các phần mềm, nắm bắt tình hình học tập, tự học của học sinh. Phối hợp với giáo viên bộ môn hướng dẫn, đốc thúc học sinh học.

5. Đối với học sinh:

Có ý thức học tập, tuân thủ nghiêm túc mọi sự hướng dẫn của giáo viên, nhà trường.

     Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến trên ứng dụng phần mềm Online Math tại địa chỉ http://oml.vn, hướng dẫn học sinh tự học thông qua giao bài trực tiếp đến các bản   trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 của trường THCS Chim Vàn. Yêu cầu CB,GV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình cụ thể và sự chỉ đạo của cấp trên nhà trường điều chỉnh cho phù hợp.

 

Nơi nhận

- Phòng GDĐT ( để B/C);

- Tổ trưởng CM, GV thực hiện;

-Lưu VT.

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Nhị

 


Tác giả: Vũ Văn Nhị
Nguồn:Viết Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật