Saturday, 11/07/2020 - 13:08|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi GVDG cấp trường

Nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Qua đó, tuyển chọn, công nhận và suy tôn danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đắc biệt qua hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong tình hình mới. Nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Qua đó, tuyển chọn, công nhận và suy tôn danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đắc biệt qua hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong tình hình mới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết